Góra

Edukacja
Monitoring

MOBILNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I MONITORINGU ŚRODOWISKA

Włącz
się

Wybierz Naturę

Czym się zajmujemy?

WODY STOJĄCE I PŁYNĄCE

lubowo_2011-09-253

ROŚLINNOŚĆ WODNA

dsc_0027

ZWIERZĘTA WODNE

clipboard01

ZAGROŻENIA I ODNOWA

img_0405

Zespół MCEEiMŚ

black-man

Dr hab. inż. Robert Czerniawski, Prof US

Kierownik Centrum

Ekolog wód, hydrobiolog, ichtiolog. W szczególności zajmujący się wpływem antropogenicznym na funkcjonowanie wód płynących i stojących, głównie zagrożonych gatunków ryb i bezkręgowców. Specjalista w zakresie transportu żywej materii organicznej w rzekach.

black-man

Dr hab. Katarzyna Dziewulska, Prof US

Hydrobiolog, ichtiolog, fizjolog ryb. Specjalista w zakresie kriokonserwacji komórek płciowych zagrożonych gatunków ryb. Twórca banku genów zagrożonych gatunków ryb w Uniwersytecie Szczecińskim.

black-man

Dr Lucyna Kirczuk

Hydrobiolog, ichtiolog, genetyk. Specjalista w zakresie rozwoju juwenilnych osobników zagrożonych gatunków ryb oraz w zakresie zróżnicowania genetycznego zagrożonych gatunków ryb na Pomorzu Zachodnim.

black-man

Dr Tomasz Krepski

Hydrobiolog, ekolog wód. Specjalista w zakresie wpływu antropogenicznego na wskaźniki jakości wód stojących i płynących, szczególnie makrobezkręgowców wodnych. Specjalista w zakresie zagrożeń naturalnych na młodociane stadia zagrożonych gatunków ryb.

black-man

Dr Łukasz Sługocki

Hydrobiolog, ekolog wód. Specjalista w zakresie wpływu antropogenicznego na wskaźniki jakości wód płynących, szczególnie zooplanktonu. Specjalista w zakresie oceny oddziaływania stanu zagospodarowanie zlewni jezior na ich status troficzny.

black-man

Mgr inż. Anna Kompowska

Hydrobiolog, ekolog wód. Specjalista w zakresie oceny jakości wód pod kątem parametrów fizykochemicznych. Specjalista w ocenie stanu wód na podstawie mięczaków (zarówno rodzimych jak i inwazyjnych).

black-man

Mgr Iwona Goździk

Hydrobiolog, ekolog wód. Specjalista w zakresie oceny wód na podstawie parametrów fizykochemicznych. Specjalista w ocenie stanu wód na podstawie roślinności wodnej, zarówno makrofitów, jak i fitoplanktonu.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE