MOBILNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I MONITORINGU ŚRODOWISKA

Felczaka 3c

71-412 Szczecin

tel. 91 444 1622