Edukacja i monitoring naukowy, niezbędne do realizacji szkoleń w ramach Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, a mianowicie: dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów kierunków przyrodniczych, dla dorosłych. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych zaangażowani są naukowcy zajmujący się ochroną zasobów przyrodniczych. Zajęcia odbywają się zarówno w terenie, jak i w laboratoriach, i w salach wykładowych. Uczestnicy szkolenia, podczas zajęć terenowych mają okazję zaobserwować jak wygląda pobór prób fizykochemicznych i biologicznych do oceny stanu środowiska wodnego, przy użyciu nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Następnie, w laboratorium, uczestnicy szkolenia mogą rozpoznać przy użyciu mikroskopów i innego sprzętu optycznego organizmy świadczące o stanie środowiska wodnego.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1) Monitoring naukowy, badawczy wód płynących i zbiorników stojących.

2) Ekologia ekosystemów wodnych.

3) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

4) Renaturyzacja ekosystemów wodnych.

5) Ochrona i restytucja zagrożonych gatunków flory i fauny ekosystemów wodnych.

6) Ochrona i zachowanie zasobów ekosystemów wodnych.

7) Możliwości korzystania z wód.

8)  Retencja wód.

9)  Zmiany klimatu i związanego z tym funkcjonowania wód.

10) Zagrożenia ze strony obcych i inwazyjnych gatunków flory i fauny.