Na wyposażeniu Mobilnego Centrum znajduje się samochód Mitsubishi Outlander oraz sprzęt służący do poboru prób fizykochemicznych i biologicznych. Do oznaczeń fizykochemicznych wód jest wykorzystywana sonda multiparametryczna do oznaczeń takich parametrów jakości wody jak: pH, stężenie rozpuszczonego tlenu, przewodność elektrolityczna, stężenie chlorofilu, stężenie substancji rozpuszczonych. Dodatkowo na wyposażeniu Centrum znajduje się fotometr do oznaczania związków biogennych azotu i fosforu. Ponadto do poboru organizmów wskaźnikowych wykorzystywane są draga i skrobak dna do poboru prób makrozoobentosu, siatka planktonowa do poboru prób zooplanktonu, czerpacz wody z dużych głębokości do poboru prób zooplanktonu, impulsowe urządzenie elektryczne do przyżyciowego połowu ryb. Dodatkowo Centrum jest wyposażone w specjalistyczne pojemniki na próby, kuwety do przebierania prób, narzędzia pomiarowe, wagę oraz przenośny mikroskop stereoskopowy.

Samochód Mobilnego Centrum

Plakaty informacyjne Mobilnego Centrum